Meghívó közgyűlésre 2023

Tisztelt Tagok!
MEGHÍVÓ

Ezúton tisztelettel meghívom az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik
Országos Érdekvédelmi Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete

Közgyűléséhez

A közgyűlés helye: Debrecen, Attila Tér 1. ÉFOÉSZ ÖÉC
A közgyűlés ideje: 2023.május 31. nap szerda 08.30 óra.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne és időpontja:
(4029 Debrecen, Debrecen, Attila Tér 1. ÉFOÉSZ ÖÉC
2023 május 31. nap szerda 09:00 óra.

az ülés napirendi pontjai:

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezetőt két jegyzőkönyvet hitelesítő választása
  2. Az ÉFOÉSZ HBM 2022. évi szakmai beszámolója
  3. Az ÉFOÉSZ 2022. évi pénzügyi beszámolója
  4. ÉFOÉSZ 2023.évi szakmai és pénzügyi terve
  5. Egyebek


Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a 2023. május 31.szerda, 08:30 órára
összehívott egyesületi gyűlés határozatképtelen (a tagok fele+ 1 fő nem
jelenik meg) úgy az egyesületi gyűlést változatlan napirenddel és helyszínen
09:00 óra időpontban újra összehívom.


Egyéb felhívás: a közgyűlés nyilvános!

Debrecen, 2023. május 19.

Borbélyné Kiss Ibolya
Egyesületi elnök


MEGHIVO-Kozgyulesre-2023-majus-31Letöltés