Meghívó közgyűlésre

Tisztelt Tagok!
MEGHÍVÓ

Ezúton tisztelettel meghívom az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik
Országos Érdekvédelmi Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete

Közgyűléséhez

A közgyűlés helye: Debrecen, Baross Gábor 16.útca alatti Alternatív közösségi
ház.
A közgyűlés ideje: 2022. december 20. nap kedd 14.00 óra.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne és időpontja:
(4029 Debrecen, Baross Gábor 16.útca alatti Alternatív közösségi ház
2022 december 20. nap kedd 14.30.
az ülés napirendi pontjai:

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezetőt két jegyzőkönyvet hitelesítő választása
  2. Az ÉFOÉSZ HBM 2022. évi teljesített programjainak áttekintése
  3. Egyebek ( Együttműködések kötése)

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a 2022. december 20.kedd, 14.00 órára
összehívott egyesületi gyűlés határozatképtelen (a tagok fele+ 1 fő nem
jelenik meg) úgy a egyesületi gyűlést változatlan napirenddel és helyszínen
14:00 óra 30 percre újra összehívom.

Egyéb felhívás: a közgyűlés nyilvános!

Debrecen, 2022.december 12.

Borbélyné Kiss Ibolya
Egyesületi elnök